civic reference

Víceúčelové hřiště Hamry n/S

Realizátor: Obec Hamry nad Sázavou

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Realizace: 1.1.2008 - 31.12.2009

Poskytnutá dotace: 7.341.000,- (81,86% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Cyklostezka s pruhem pro pěší v obci Hamry n/S

Realizátor: Obec Hamry nad Sázavou

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Realizace: 1.1.2009 - 31.12.2010

Poskytnutá dotace: ,- (% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Zkvalitnění obecních komunikací, dobudování chodníků a úprava zeleně v obci Vatín

Realizátor: Obec Vatín

Dotační titul: PRV Obnova a rozvoj vesnic

Realizace: 

Poskytnutá dotace: 16.838.635,- (90% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Poldr Prosetín

Realizátor: Obec Prosetín

Dotační titul: OPŽP - Optimalizace vodního režimu krajiny

Realizace: 1.4.2009 - 1.12.2010

Poskytnutá dotace: 3.849.544,- (90% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Cyklostezka s pruhem pro pěší v obci Sázava

Realizátor: Obec Sázava u Žďáru

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Realizace: 1.1.2009 - 31.12.2009

Poskytnutá dotace: 3.700.000,- (91,4 % z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg