civic reference    obce

Poldr Prosetín

Realizátor: Obec Prosetín

Dotační titul: OPŽP - Optimalizace vodního režimu krajiny

Realizace: 1.4.2009 - 1.12.2010

Poskytnutá dotace: 3.849.544,- (90% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Cyklostezka s pruhem pro pěší v obci Sázava

Realizátor: Obec Sázava u Žďáru

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Realizace: 1.1.2009 - 31.12.2009

Poskytnutá dotace: 3.700.000,- (91,4 % z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg