Vítejte na stránkách společnosti CIVIC

 

Občanské sdružení CIVIC bylo založeno roku 2005 a vedle neziskových aktivit se věnuje především dotačnímu managementu pro obce, malé a střední podnikatele, vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace. Těmto subjektům pomáhá CIVIC s identifikací rozvojových záměrů a strategií, identifikaci vhodných finančních zdrojů, přípravě a realizaci konkrétních projektů, a také administraci či vyúčtování již realizovaných projektů. CIVIC se věnuje především oblasti získávání prostředků ze strukturálních fondů EU, ale také jiných grantových programů a dotačních titulů.

CÏVIC se věnuje rovněž oblasti marketingu a komunikačních strategií, připravuje ucelené propagační kampaně a realizuje dodávky z oblasti reklamy a propagace.

CIVIC zajišťuje realizaci seminářů, konferencí, workshopů a vzdělávacích aktivit  dle požadavků zadavatele, tzv. na klíč.