civic nabídka služeb

- Zpracování žádosti o podporu do fondů EU, grantů a jiných dotačních titulů

 

- Poradenství při výběrových řízeních, komplexní příprava zadávacích řízení 

 

- Zpracování projektových záměrů a strategií

 

- Příprava a realizace investičních projektů

 

- Zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy

 

- Marketingová podpora - komunikační kampaně, Public relations

 

- Aktivity na poli reklamy a propagace