civic podmínky spolupráce

 Vaše nápady mohou najít ten správný směr ...

 

ZÁSADY SPOLUPRÁCE

 

Vytvářet kvalitní produkty a služby

 

 • Naším cílem je nastolit atmosféru důvěry a dobrých pracovních vztahů tak, aby vzniklo kreativní prostředí pro tvorbu rozvojových záměrů a kvalitních produktů.
 • Vzhledem k důležitosti Vašich rozvojových aktivit preferujeme osobní kontakt s jasným určením projektových týmů. Jde nám o kvalitní přípravu a dlouhodobé nastavení projektu tak, aby byl nejen úspěšný při hodnocení, ale také aby byl snadno realizovatelný.
 • Individuální projekt musí zapadat do celkové koncepce a strategie realizátora, s tím, že je kladen důraz na jeho udržitelnost a návazné aktivity.

 

 Nabídnout profesionální zázemí

 

 • Celková znalost prostředí dotační politiky v ČR (strukturální fondy EU, národní dotační tituly, dotace z dalších fondů, nadací, atd.).
 • Oborová různorodost – každý z našich pracovníků a externích konzultantů je specialistou ve svém oboru. Jsme tak schopni zpracovat jak oblast rozvoje podnikání, tak infrastrukturní projekty pro obce, projekty do cestovního ruchu, vzdělávání, sociální integrace, životního prostředí, kultury či sportu.
 • Na rozvoji Vašich aktivit a v případě zpracovávání specializovaných projektů spolupracujeme s řadou externích odborníků či institucí.
 • Hlavním cílem CIVICu je podpora a rozvoj občanské společnosti. Proto při spolupráci s NNO nabízíme slevy za poskytované služby.

 

Vytvářet prostředí důvěry a spolupráce

 

 • Odměnu za naši vykonanou práci stanovujeme vždy na základě individuálního rozhovoru, uznatelných nákladů projektu a konkrétní situace klienta.
 • Mezi oběma stranami vznikne smluvní vztah ošetřený prostřednictvím smlouvy o dílo.
 • Cena za vykonanou práci při zpracování žádostí o podporu se odvíjí od náročnosti projektu na zpracování a její výše je stanovena dohodou.
 • Při vzájemné spolupráci klademe důtraz na dodržování etických principů a ujednání, která jsou zakotvena ve smlouvě o dílo.