civic pro neziskové organizace

 Civic, to je komplexní servis pro neziskovky!

 Co REALIZUJEME pro Nestátní Neziskové Organizace (NNO)?

 Aktuální nabídka: Vašemu projektu zpracujeme Analýzu zdrojů zdarma ! 

  • Zpracování projektových záměrů, strategií

- vytvoření strategie projektu (výsledky, výstupy, cíle, činnosti)

- vytipování partnerů projektu

- zpracování časového harmonogramu, rozpočtu

- zpracování analýzy zdrojů a zacílení projektu na konkrétní program podpory

- zpracování středně a dlouhodobých strategií rozvoje

  • Zpracování projektových žádostí do fondů EU či jiných dotačních titulů

           - zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh a formálních náležitostí

- podání projektové žádosti příslušným orgánům

- zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy

            - poradenství při řízení a vyúčtování projektů

- poradenství v oblasti správného zacílení projektů

 

  • Výběrové řízení od A po Z

  - zajistíme za Vás vše od výzvy k podání nabídek, přes hodnocení až po závěrečnou výzvu k podpisu smlouvy s dodavatelem

  - Administrace a zveřejňování na Profilu zadavatele

 

  - Příprava všech základních druhů VŘ – zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené nadlimitní řízení

 

  • Marketingová podpora

           - aktivity na poli Public relations (vztahů s veřejností)

- zpracování komunikační kampaně projektů,

- publicita projektů vzhledem k donátorům, internetové stránky

- propagace aktivit od zpracování loga projektu až po organizaci kampaně

  • Poradenství

            - poradenství týkající se zpracování projektových žádostí

- poradenství v oblasti organizace a řízení

- poradenství v oblasti ekonomické

- poradenství v oblasti marketingu, reklamy a propagace

  • Servis pro NNO

                - síťování partnerů v NNO, moderování komunitního plánování

                - příprava projektů pro NNO s regionálním dopadem

- systémová podpora NNO v kraji Vysočina

- strategické plánování organizací v neziskovém sektoru

 

 Organizace NNO mohou využít slev, které pro ně poskytujeme na veškeré naše produkty!

 

 Reference projektů realizovaných pro NNO