civic pro podnikatele

Víme,  jak složité je vybudovat firmu. CIVIC Vás respektuje a nabízí podporu!

Co nabízíme pro Malé a střední podnikatele (MSP)? 

  Aktuální nabídka: Vašemu projektu zpracujeme Analýzu zdrojů zdarma ! 

  •  Zpracování projektových záměrů, strategií

- vytvoření strategie projektu (výsledky, výstupy, cíle, činnosti)

- vytipování partnerů projektu,

- zpracování časového harmonogramu, rozpočtu

- zpracování analýzy zdrojů a zacílení projektu na konkrétní program podpory

- zpracování středně a dlouhodobých strategií rozvoje 

  •  Zpracování žádosti o podporu z fondů EU a jiných dotačních titulů

           - zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh a formálních náležitostí

- podání projektové žádosti příslušným orgánům

- zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy

            - poradenství při řízení a vyúčtování projektů

- poradenství v oblasti správného zacílení projektů

  • Výběrové řízení od A po Z

  - zajistíme za Vás vše od výzvy k podání nabídek, přes hodnocení až po závěrečnou výzvu k podpisu smlouvy s dodavatelem

  - Administrace a zveřejňování na Profilu zadavatele

  - Příprava všech základních druhů VŘ – zakázka malého rozsahu, zjednodušené podlimitní řízení, otevřené nadlimitní řízení

  • Marketingová podpora

               - aktivity na poli Public relations (vztahů s veřejností)

- zpracování komunikační kampaně projektů, produktů

- výroba a správa internetových stránek

- publicita projektů vzhledem k donátorům,

- propagace aktivit od zpracování loga projektu až po organizaci kampaně

  • Poradenství

           - poradenství týkající se zpracování projektových žádostí

- poradenství v oblasti organizace a řízení

- poradenství v oblasti ekonomické

- poradenství v oblasti marketingu, reklamy a propagace

  

 Reference projektů realizovaných pro MSP