civic reference    obce

Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Nové Dvory

Realizátor: Obec Nové Dvory

Dotační titul: PRV Obnova a rozvoj vesnic

Realizace: 

Poskytnutá dotace: 2.877.300,- (90% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Víceúčelové hřiště Hamry n/S

Realizátor: Obec Hamry nad Sázavou

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Realizace: 1.1.2008 - 31.12.2009

Poskytnutá dotace: 7.341.000,- (81,86% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Cyklostezka s pruhem pro pěší v obci Hamry n/S

Realizátor: Obec Hamry nad Sázavou

Dotační titul: ROP NUTS II Jihovýchod - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Realizace: 1.1.2009 - 31.12.2010

Poskytnutá dotace: ,- (% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
 

Zkvalitnění obecních komunikací, dobudování chodníků a úprava zeleně v obci Vatín

Realizátor: Obec Vatín

Dotační titul: PRV Obnova a rozvoj vesnic

Realizace: 

Poskytnutá dotace: 16.838.635,- (90% z rozpočtu projektu)

 

více...

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg