civic reference    podnikatelé Výstavba pily Meran v Jimramově

Výstavba pily Meran v Jimramově

Realizátor: Jan Christof

Dotační titul: PRV Rozvoj a zakládání mikropodniku

Realizace: 1.2.2010 - 31.8.2011

Poskytnutá dotace: 1.290.481,- (50% z celkového rozpočtu projektu)

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

V rámci projektu "Výstavba pily Meran v Jimramově" bude realizována první etapa výstavby na pozemku žadatele v průmyslové zóně v obci Jimramov. Projekt v sobě zahrnuje výstavbu haly pro provoz pily na zpracování dřeva, která bude následně vybavena základními stroji včetně příslušenství pro výrobu stavebního řeziva. Hala bude rozdělena na dvě části - provozní část (vlastní pila) a místnost údržby (brusírna). Novostavba haly je navržena v obdélníkovém tvaru o rozměrech 20x8m a bude nepodsklepena. Dostačující rozměr areálu bude umožňovat vjezd z obou stran haly posuvnými vraty, což usnadní manipulaci s materiálem i hotovými výrobky a jejich nakládání a vykládání v prostorách pily. 

Součástí realizace tohoto projektu je i rekonstrukce stávajícího objektu (také ve vlastnictví žadatele), který bude přímo sousedit s výrobní halou. Zde budou provedeny stavební úpravy jejichž cílem je vytvoření odpovídajícího zázemí pro zaměstnance pily. Budou zde vybudovány sprchy, WC a šatny. Tato budova v současnosti nemá přiděleno číslo popisné, objekt bude přečíslován až po rekonstrukci v rámci kolaudace celého areálu.

Z důvodu uskladňování části materiálu a výrobků je dále naplánováno i kompletní oplocení celého areálu. Nutné budou i drobné terénní úpravy pro snadný vjezd a výjezd těžké techniky. V areálu budou vytvořena i parkovací místa pro zaměstnance firmy a pro návštěvníky a klienty.

Nedílnou součástí projektu je i nákup strojů. Hlavním a pro provoz pily zcela nejzásadnější je kvalitní kmenová pásová pila včetně příslušenství. Dalším pořizovaným zařízením je ostřička pilových pásů, zařízení na rozvádění zubů a motorová řetězová pila.