civic reference    školy Volnočasové aktivity pro udržení ohrožených žáků ve vzdělávacím systému při SŠT ZR

Volnočasové aktivity pro udržení ohrožených žáků ve vzdělávacím systému při SŠT ZR

Realizátor: Střední škola technická Žďár n/S

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.11.2009 - 30.6.2012

Poskytnutá dotace: 804.700,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg
   

 

Motto projektu:"Kdo si hraje, nezlobí"

 

Na SŠT ve Žďáře n/S studuje včetně žáků nástavbového studia 541 žáků. Škola se stejně jako ostatní vzdělávací instituce v Česku potýká s problémem, kdy vysoké procento žáků předčasně opuští vzdělávací systém. Tento projekt pracuje s cílovou skupinou ohrožených žáků v rámci mimoškolního kurzu, který bude realizován minimálně 1x týdně.Součástí projektu jsou i pravidelné intervence psychologa, který bude po dobu realizace projektu 1x měsíčně pracovat s cílovou skupinou žáků. Hlavním cílem projektu, kterého se zúčastní minimálně 54 žáků a nepřímo i 40 pedagogických pracovníků školy, je vybudování "záchranné sítě" pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávacího systému. Díky aktivitám kurzu bude kladen důraz na posílení sebedůvěry žáků a zlepšení jejich vztahu ke vzdělání a práci. Dalším cílem bude rozvoj klíčových kompetencí sociálních, profesních, jazykových a ICT kompetencí.