civic reference    školy Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí

Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí

Realizátor: Základní škola Švermova 4, příspěvková organizace

Dotační titul: OP Rozvoj lidských zdrojů

Realizace: 1.2.2007 - 30.6.2008

Poskytnutá dotace: 731.600,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

Motto projektu: “Všichni jsme součástí jedné školy, jedné společnosti. Hledejme to, co nás spojuje, spíše než to, o čem si někdy myslíme, že nás rozděluje.”

ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 (”Sluníčko”), je největší vzdělávací institucí ve městě, potažmo v celém regionu. Školu navštěvuje 880 žáků, a také proto zde je vysoké procento těch, které lze řadit mezi žáky se SVP. Projekt “Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko..” se tedy snaží reflektovat potřeby žáků se SVP a aktivně se podílet na naplňování těchto potřeb. Škola si zpracovala analýzu potřeb znevýhodněných osob, na jejím základě poté formulovala základní výstupy, výsledky a dopady projektu. Realizace proběhne na I. i II. stupni školy a dotkne se žáků se SVP ( žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - celkem 120) a učitelů (45) . Výsledků chce projekt dosáhnout realizací speciálních kursů pro žáky se SVP zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, vzděláváním pedagogů a odbornou intervencí na poli psychologie a etopedie. K tomu, aby byly aktivity úspěšné, využije projekt odborných služeb zkušených lektorů i motivačního kursu pro učitele. Poznatky získané z projektu budou shrnuty do publikace využitelné i pro další instituce.