civic reference    školy Škola pro budoucnost-Inovace ŠVP ZŠ a MŠ Nové Veselí

Škola pro budoucnost-Inovace ŠVP ZŠ a MŠ Nové Veselí

Realizátor: ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvková organizace

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.3.2009 - 29.2.2012

Poskytnutá dotace: 3.413.500,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

Základní škola v Novém Veselí se svou velikostí řadí mezi středně velké školy. Jedná se však o významnou vzdělávací instituci, školu totiž navštěvují žáci ze 7 okolních obcí. Specifika této venkovské školy, a také právě probíhající kurikulární reforma postavila vedení školy před otázku: Jakým směrem by se škola měla vydat v budoucnu? Aby odpověď byla co nejpřesnější, realizovala škola dotazníkové šetření mezi žáky školy, pedagogy a odbornou veřejností. Výsledky tohoto průzkumu se staly podkladem pro Analýzu potřeb školy, o kterou se opírají cíle, výstupy a výsledky tohoto projektu.Škola chce projektem přenést zodpovědnost za vzdělávací oblast více na sebe a rozhodování v této oblasti chce více přiblížit potřebám školy, jejích žáků a pedagogů.Škola chce prostřednictvím práce odborných týmů na každém stupni a za přispění specializovaného vzdělávání inovovat stávající ŠVP, ten pilotně ověřit a úspěšně ověřené metody a formy poté zařadit do inovované verze ŠVP.