civic reference    školy Rozvoj ICT metod při výuce na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Rozvoj ICT metod při výuce na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí

Realizátor: ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.3.2009 - 29.2.2012

Poskytnutá dotace: 2.816.080,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

 

Projekt reaguje na potřeby školy, které byly ověřeny v jeho přípravné fázi. Škola chce uspokojit potřeby, která mají jak žáci školy, tak i pedagogové v oblasti využití ICT ve výuce jazyků, přírodovědných a všeobecně-vzdělávacích předmětů. Škola v průběhu projektu sestaví odborný tým, který bude připravovat podklady pro využití ICT ve výuce, specifikovat metody a formy jejího využití a bude proškolen v používání moderních metod a forem využití ICT při výuce. V průběhu školních let 2009/2010 a 2010/2011 budou tyto metody průběžně uváděny do výuky, přičemž bude probíhat jejich pilotní ověření. Úspěšně ověřené metody a formy využití ICT budou v závěru projektu zařazeny do inovované verze ŠVP tak, aby v dalších letech mohl být standardně využívány při běžné výuce. Za účelem zajištění úspěšné realizace projektu škola pořídí moderní ICT vybavení, pomůcky a didaktický software. Škola bude při zavádění ICT metod a forem výuky spolupracovat s kvalitními a akreditovanými odborníky a institucemi.