civic reference    školy Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT ZR

Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT ZR

Realizátor: Střední škola technická Žďár n/S

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.11.2009 - 30.6.2012

Poskytnutá dotace: 3.572.412,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

 

 

Střední škola technická Žďár nad Sázavou získala v roce 2008 certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001. V rámci zlepšování podmínek pro výuku technických oborů se škola rozhodla zpracovat tento projekt, který logicky navazuje na aktivity v počátečním i dalším vzdělávání. Analýza zpracovaná v rámci příprav projektu ukázala, že mezi zaměstnavateli roste poptávka po vyšší úrovni znalostí absolventů zaměřených na mechatroniku. Pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce je nezbytnou podmínkou implementace mechatroniky do výuky. Projekt tyto potřeby řeší prostřednictvím tvorby výukových modulů s odborným zaměřením na jednotlivé obory vzdělání. Předpokladem efektivní výuky je vybudování pracoviště pro mechtroniku, tvorba výukových dokumentů, jejich umístění na e-learningový portál a nezávislé posouzení a pilotní ověření výukových modulů včetně posouzení znalostí žáků v průběhu odborné praxe ve firmách. Výstupy z ověření budou podkladem pro implementaci výsledků projektu do ŠVP.