civic reference    školy "Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…"

"Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…"

Realizátor: Základní škola Švermova 4, příspěvková organizace

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.3.2009 - 29.2.2012

Poskytnutá dotace: 2.171.080,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ("Sluníčko"), je největší vzdělávací institucí ve městě, potažmo v celém regionu. Školu navštěvuje 880 žáků, a také proto zde je vysoké procento žáků, které lze řadit mezi žáky se SVP. Projekt "Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko..." se tedy snaží reflektovat potřeby žáků se SVP a aktivně se podílet na naplňování těchto potřeb. Škola si zpracovala analýzu potřeb znevýhodněných osob, na jejím základě poté formulovala základní výstupy, výsledky a dopady projektu. Realizace proběhne na I. i II. stupni školy a dotkne se žáků se SVP (celkem 120) a učitelů (45). Výsledků chce projekt dosáhnout realizací speciálních kursů pro žáky se SVP zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, vzděláváním pedagogů a odbornou intervencí na poli psychologie a etopedie. K tomu, aby byly aktivity úspěšné, využije projekt odborných služeb, zkušených lektorů i motivačního kursu pro učitele. Poznatky získané z projektu budou shrnuty do publikace využitelné i pro další instituce.