civic reference    školy "Různé cesty, společný cíl"-využívání ICT na ZŠ Švermova 4 ZR

"Různé cesty, společný cíl"-využívání ICT na ZŠ Švermova 4 ZR

Realizátor: Základní škola Švermova 4, příspěvková organizace

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace: 1.11.2009 - 30.4.2012

Poskytnutá dotace: 3.613.900,-

 

eu.jpg phoca_thumb_l_eu.jpg phoca_thumb_m_eu.jpg phoca_thumb_s_eu.jpg

Realizace projektu "Různé cesty, společný cíl" navazuje na aktivity realizované žadatelem v minulých letech s využitím financování z OP RLZ. Základní škola Švermova 4 ZR ("Sluníčko") v těchto aktivitách pochopila, že má-li být stávající kurikulární reforma úspěšná, musí se její školní vzdělávací program stát "živým" dokumentem. Rozvojem využívání ICT metod chce škola vytvářet a navrhovat nové formy vzdělávání, tyto metody ověřovat, a poté průběžně začleňovat do ŠVP. Důraz přitom bude projekt klást na rozvoj klíčových kompetencí, především využívání ICT. Na jednotlivých stupních se vytvoří týmy pro jednotlivé vzdělávací oblasti, které budou pracovat na přípravě a ověřování využití nových moderních metod vzdělávání ve výuce. Škola k tomuto využije nejenom nejnovějších poznatků v pedagogice, které bude pedagogům zprostředkovávat prostřednictvím doplňku dalšího vzdělávání, ale rovněž moderního zařízení, vybavení a pomůcek, které odpovídají stávajícím požadavkům na vzdělávání.